Winners

Winner's Name Location
Vimal Narayan Patekar Jawhar, Maharashtra
Zelma Lazarus Mumbai
Nandita Venkatesan Mumbai
Archana Ramesh Bhosale Devsingha, Maharashtra
Shivi Kapil Bengaluru
Radha Parthasarathy Chennai
Rajwinder Kaur Chandigarh
Manjusree Saren Mouldanga, West Bengal
Shabia Walia Mumbai
Rakhi Pundir Bardeja Noida
Dr. Ankita Chandra Delhi
Bharti Singh Chauhan Jaipur
Dr. Vijaya Bharat Jamshedpur
Winner's Name Location
Sushmeetha B. Bubna Mumbai
Geeta Shankar Bengaluru
Sabbah Haji Breswana, J&K
Vasundhara Koppula Hyderabad
Priyamvada Singh Meja, Rajasthan
Puja B. Subramaniam Bhopal
M. K. Prabhavathi Guntakal, AP
Koshika Krishna Mumbai
Preethi Daniel Chennai
Purnota Dutta Bahl Mumbai
Taramati Matiwade Kolhapur
Madhu Tugnait Kondakarla, AP
   

Back to top

Read More